KAVRAM HARİTALARI

Kavram haritaları, bir temel kavram etrafında, bu temel kavramla ilişkili diğer kavramları ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini gösteren grafiksel yapılardır (Korkmaz, 2004). Ya da bilginin, daha uzun süre hatırlanması ve daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için grafiklerle temsil edilmesi yöntemidir.
Kavram haritaları;

 1. Bir konunun öğretiminde
 2. Öğrenmeyi kolaylaştırmada
 3. Öğrenme sürecini kontrol etmek ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada
 4. Değerlendirme yapma amaçlı kullanılabilir.

Kavram Haritalarını Değerlendirmek İçin Kullanılabilecek Ölçütler

Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi
–Kavramlar, en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir.
–Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır.

Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi
–Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır.
–İki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır.
–İlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir.

Kavramların çapraz bağlanması
–En iyi haritalar, kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir.
–Çapraz bağlantılar, öğrencinin, birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir.
–Çapraz bağlantılar, yaratıcılığı ortaya çıkarır.

 

Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları

 1. Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz.
 2. Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz.
 3. Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz.
 4.  Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için, onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip, metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz.(Gerekirse yardım ediniz.)
 5. Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz.
 6. Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz.
 7. Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz.
 8. Öğrencilerinize, kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız.


anasayfa  |  ziyaretçi defteriprogramlar  | hakkımda | iletişim
mehmetaliercan 2006